Society InstitutionLocation:Home > Society Institution
NDT Magzine
Release Time:28/12/2018

Professional Group

Chairman: Zhu Shaohua

Vice-Chairman: Shen Gongtian, Guo Chengbin, Xu Binshi, Ren Jilin, Qiang Tianpeng, Wang Bin


Member: 48

Yu Gang, Wang Juntao, Wang Yanli, Wang Yuemin, Wang Bin, Lu Chao, Tian Guiyun, Bai Shiwu, Ren Jilin, Liu Shifeng, Liu Songping, Liu Jingjing, Liu Qingyan, Liu Zenghua, Sun Jinli, Yan Renchun, Li Xiufen, Li Yan, Zhu Shaohua, He Shuangqi, Shen Gongtian, Shen Jianzhong, Chen Huaidong, Chen Zhenmao, Fan Hong, Lin Junming, Zhou Zhenggan, Zhou Zaiqi, Hu Jun, Hu Bin, Xiang Yong, Geng Rongsheng, Ye Rongming, Yu Peijun, Xu Yongchang, Xu Binshi, Guo Guangping, Guo Chengbin, Huang Yongwei, Huang Songling, Kang Yihua, TuYanAn, Han Yan, Qiang Tianpeng, Cai Guixi, Li Lianxiu, Dai Guang

Copyright Rights © The Chinese Society Of Nondestructive Testing Reserved 沪ICP备12028500号