Society InstitutionLocation:Home > Society Institution
Certifications
Release Time:28/12/2018

Professional Group

Chairman: Xu Yongchang

Vice-Chairman: Guo Guangping, Cao Shulin


Members:  49

Shen Gongtian, Qiang Tianpeng, Yan Jianhua, Li Li, Wang Yuehui, Hu Xianlong, Li Lianxiu, Tu Yanan, Fu Hangjun, Xiao Yanlei, Zhu Qinglong, Liu Lianzhong, Yu Zhenxuan, Wang Dongming, Ren Jilin, Zhao Youshu, Cui Hai, Zhang Jian, Fan Hong, Lin Junming, Zhu Yaqing, Liu Xunfeng, Zhang Jiqi, Yu Rongrong, Chang Jingchuan, Gao Jingrong, Mu Zejun, Zhang Hongbo, Chang Jingchuan, Wang Yili, Zhuang Zhiqiang, Cui Lei, Zhao Jun, Song Xiaochun, Chen Innovation, Wang Chuanfu, Wu Gang, Yu Zongchuan, Ji Gangcheng, Yu Hongbin, Wang Hailing, Che Haibo, Wang Wei, Ma Xiaohuai, Gao Donghai, Yu Wei


Copyright Rights © The Chinese Society Of Nondestructive Testing Reserved 沪ICP备12028500号