Society InstitutionLocation:Home > Society Institution
Intelligent Detection
Release Time:28/12/2018

Professional Group

Chairman: Liu Songping

Vice-Chairman: Zhou Zhenggan, Jiang Jiansheng and Liu Zenghua, Song Kai, Liu Feifei, Zhang Bixing Hu Xianlong, Shuai Jiasheng


Executive member: 40

Feng Junwei, Ding Jie, Yu Jianhua, Zhou Jianping, Wang Qiyang, Fu Weilong, Ji Xuanrong, Yang Min, Cai Guixi, Lu Jian, Yu Rongming, Yu Guanhua, Chen Wei, Gao Hongbo, Yang Wenfeng, Li Legang, Jia Jiuhong, You Yong, Guan Xuesong, Qi Songlin, Cao Qiang, Pan Zheng, Wang Jue, Hao Wei, Feng Yan, Wang Congke, Liu Junyan, Luo Shunming, Wang Bangkai, Yang Yang, Ning Ning, Qiu Lei, Du Qin, Zheng Yang, Qiu Lunhou,  Xu Yongming, Liu Zhiyi, Wang Juntao, Xu Fengxuan, Wang Guangkun


Members: 89

Zheng Jinhua, Sheng Tao, Zhang Yifeng, Lu Yanping, Kong Xiangyan, Shuai Jiaqiang, Wang Fei, Wei quan, Li Laiping, Han Zhixiong, Zhang Chao, Wang Jingxuan, Yu Hongliang, Wan Xiang, Chen Yuan, Dong Ming, Dong Maohui, Ying Lu, Chen Xiuming, Ji Dakai, Zhang Penglin, Feng Jianfei, Zhang Bo, Gao Yifei, Fan Jun, Jin Lei, Bai Xue, Zhao Yang, Jiang Xueping and Liu Xuefang, Wu Jun, Xie Yingkui, Shen Yuping, Huang Xin, Ren Shugui, Niu Weihui, Zhai Jicai, Zhou Qingxiang, Fu Tianhang, Li Yang, Wu Wenxuan, Wu Xianmei, Zhang Guocai, Teng Zhongxuan, Yan Ning, Zhang Wisdom, Gao Yan, Song Yu, Li Yingjie, Zhao Yuying, Xu Guirong, Chen Cuili, Zhang Yan, Li Yang, Long Shiguo, Liu Xiaorui, Zhu Guosheng, Wang Hongliang, Li Qian, Jiang Haichen, Bao Weihu, Li Chun, Dong Fangxu, Tang Zhenhe, Van Limei and Zhao Fubao, Zhai Deqiang, Gao Hao, Fan Xingyi, Huang Xianbin, Shan Guangbin, Chen Yiwei, Zhang Zhen, Ma Xiaohuai, Jiang Lixin, Zhan Shaozheng, Huang Huabin, Dai Huaping, Huang Changsheng, Tan Jidong, Li Jianfeng, Yang Qingfu, Lei Liping, Cheng Yu, Shi Liang, Zhang Fangzhou, Zhang Xiangchun Wang Fa, Zeng Qilin

Copyright Rights © The Chinese Society Of Nondestructive Testing Reserved 沪ICP备12028500号