Society InstitutionLocation:Home > Society Institution
Acoustic Emission
Release Time:28/12/2018

Professional Group

Chairman: Li Wei

Vice-Chairman: Huo Zhen, Guan Weihe, Liu Zhejun, Jiang Jun, Xu Yanting, Li Guanghai, Dong Yijun

Secretary: Jiang Peng


Members: 74 

Cao Huaixiang, Chen Jianfei, Chen Liang, Chen Miaocai, Chen Yiwei, Dai Guang, Dong Yixuan, Du Wenbo, Duan Qingru, Fan Jing, Fang Jiangtao, Feng Yini, Fu Gangqiang, Fu Tao, Gu Jianping, Guan Weihe, Guo Fuping, Han Qing, Hu Zhenlong, Ho Wei, Jiang Jun, Jiang Peng, Jiang Shiliang, Kong Delian, Li Qing, Li Dongdong Hai, Li Jianyu, Li Qiufeng, Li Wei, Liu Jinsheng, Liu Jiefei, Liu Peng, Liu Shifeng, Liu Wugang, Liu Yanlei, Liu Zhejun, Yu Xinliang, Ma Yunzhong, Qi Gang, Qiu Bin, Qiu Feng, Zhu Gang, Shen Gongtian, Shen Yongna, Sheng Level, Song Mingda, Sun Guohao, Tao Yuanhong, Tian Yatuan, Wang Wenyou, Wang Congke, Wang Yadong, Wang Yonghong, Wu Zhanwen, Xu Yanting, Xu Zhihong, Xu Fengxuan, Xu Zhijun, Yao Li, Yang Chong'an, Yang Jianfeng, Yang Ping, Yang Nengjun, Yu Yang, Yu Yongliang, Yue Yajun, Zhang Boying, Zhang Penglin, Zhang Xiaobin, Zhang Yanbing, Zhang Ying, Zhang Zhang bo, Zhang Junjiao


Copyright Rights © The Chinese Society Of Nondestructive Testing Reserved 沪ICP备12028500号