Society InstitutionLocation:Home > Society Institution
Ultrasonic Testing
Release Time:28/12/2018

Professional Group

Chairman: Shi Yiwei

Vice-Chairman: Liu Zenghua, Prince Cheng, Xiang Yong, Luo Yundong, Chen Ying, Wei Zhongrui, Xie Xiaoyu, Song Bo, Pan Qinxuan, He Cheng, Ji Xuanrong, Wang Hailing, Gao Donghai, Gao Yifei, Hu Bin


Members: 149

Chen Cuili, Chen Hekun, Chen Waidong, Chen Weidong, Chen Ying, Chen Zhenhua, Cheng Zhiyi, Shan Chunlei, Deng Ji, Ding Jie, Dong Ming, Duan Minjie, Duan Xiaohua, Fan Luhui, Fan Zhenzhong, Fu Xibin, Fu Yang, Gao Donghai, Gao Yifei, Guo Dayong, Yu, Yu, Yu, Hong Xiaobin, Hu Xia, Hu Hu Ping, Hu Yiping, Hu Wenjie, Huang Jun, Ji Xuanrong, Ji Changguo, Jia Jiuhong, Jiang Yunxi, Jin Cuihui, Jin Yu, Jin Lei, Li Lianxiu, Li Guangya, Li Hengyu, Li Jian, Li Jun, Li Qiufeng, Li Song, Li Weibin, Li Xiongbing, Li Xufeng, Li Yang, Li Zirong, Li Zimei, Li Yumei, Li, Li Dong, Li, Li, Li, Li, Li   Liu Jingzhou, Liu Shiyuan, Liu Xian, Liu Zenghua, Liu Zhiyi, Lu Chao, Lu Minghui, Luo Xinping, Luo Yundong, Luo National Defense, Ma Shihong, Ma Xiaohuai, Mao Jie, Mao Yuexuan, Meng Fanbao, Meng Wei, Pan Qinxuan, Peng Shanbo, Qiao Zhidong, Yan Kailiang, Rao Jing, Yan Hongliang, Shen Kaifeng, Shen Yanwen, Shen Yanwen, Shen, Shen, China, Bo, Song Shoupeng, Sun Shaoqing, Tan Ying, Tang Liangming, Tang Zhifeng, Teng Zhongxuan, Tu Jun, Tu Zhanguang, Tu Yanan, Wang Bo, Wang Fei, Wang Hailing, Wang Haitao, Wang Qin, Wang Shaofeng, Wang Wei, Wang Xiao, Wang Xiaoning, Wang Yang, Wang Yuemin, Wang Yuqing, Prince Cheng, Wei Zhongrui, Wu Wenxuan, Wu Wenhui, Wu Ping, Xiang Yong, Xiao Dingguo, Xiao Wei, Xie Xiaoyu, Yan Hao, Xu Chunguang, Xu Jiang, Xu Wei, Yan Shouguo, Yan Zhang, Yang Guide, Yang Lan, Yang Tianxue, Yang Zhanfeng, Yang Zhiwei, Yu Yong, Yu Baohong, Yuan Yingmin, Zhang Bixing, Zhang Guolin, Zhang Hongbo, Zhang Xiaomei, Zhang Mei, Zhang Rui, Zhang Xu, Zhang Xu, Zhang Feng, Zhang Zhen, Zhao Jianhua, Zhao Jun, Zhao Xinyu, Zhao Yang, Zheng Gangbing, Zheng Yu, Zheng Kai, Zheng Xiaokang, Zheng Yang, Zhong Dehuang, Zhou Jin Festival, Zhou Shiyuan, Zhou Zhenggan, Zhuang Zhiqiang

Copyright Rights © The Chinese Society Of Nondestructive Testing Reserved 沪ICP备12028500号